Un any i mig després de l’inici de la recollida selectiva porta a porta a set nuclis de la comarca, s’han començat a notificar als usuaris que fan mal ús de les àrees d’emergència. S’han enviat una desena d’avisos a aquelles persones reincidents que fan malament la recollida selectiva o per qui n’ha fet un ús reiterat de la zona.

Una mesura prèvia a la imposició de multes que s’estudiava aplicar per evitar el mal ús de les àrees d’emergència. Fa uns mesos ja es van instal·lar càmeres de vigilància a Montblanc per identificar els infractors.

Aquestes àrees estan pensades per una necessitat puntual de la ciutadania. La realitat, tanmateix, és que alguns dies, sobretot els dilluns i durant els mesos d’estiu, apareix atapeïda d’escombraries, amb un estat deplorable. Les càmeres de vigilància pretenen acabar amb aquest incivisme. En aquest sentit, en algun municipi també estudia aplicar un nou sistema de recollida porta a porta associat a un sistema de pagament per generació amb què pagarien més els veïns que no reciclen.

Entre les accions sancionables que s’han detectat es troba: dipositar els residus al contenidor que no correspon o fora d’aquest, deixar voluminosos, electrodomèstics o altres elements els quals s’han de dur a la deixalleria municipal o abocar restes de poda.