El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya ha efectuat recentment el pagament del 90% dels imports dels ajuts associats agrícoles a fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat, cultius proteics, i tomàquet per a la indústria, per un import total de 2.564.911 euros a 11.695 beneficiaris. D’aquesta quantitat 55.342 euros s’han destinat a la Conca de Barberà.

De forma desglossada, s’ha destinat uns 630.000 euros als fruits de closca i garrofes, 1.350.000 als cultius proteics, 563.000 als llegums de qualitat i quasi 7.600 al tomàquet per a indústria. Els ajuts específics al conreu d’arròs s’ajornen fins al proper 18 de febrer. Per comarques, la més beneficiada és Lleida, seguit de la Catalunya Central, Girona, Tarragona, Terres de l’Ebre i en última posició Barcelona.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de Política Agrària Comuna (PAC), són finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Ajuts per la reestructuració de la vinya

D’altra banda, també s’ha abonat una bestreta dels ajuts a la reestructuració de la vinya campanya 2021 per un import de 456.588 euros a 68 beneficiaris. Així, des del 16 d’octubre de 2021, s’haurà pagat en concepte d’ajuts a la reestructuració de la vinya un total d’1.294.502 euros a les campanyes compreses entre el 2018 i el 2021.