Tots els edificis públics de Sarral faran la transició cap a l’energia renovable d’origen fotovoltaic. Es tracta d’un projecte de millora que permetrà augmentar l’eficiència energètica dels edificis, així com un estalvi econòmic considerable pels pressupostos públics. La transformació s’iniciarà aquest trimestre, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques al pavelló, que capten el sol i el transformen en energia elèctrica.

Es cobriran al 100% les necessitats energètiques de tots els equipaments públics: Bombers, pista poliesportiva, local de joves, Creu Roja, consultori mèdic, llar de jubilats i d’infants, piscina, escoles, ajuntament, biblioteca i local municipal. La instal·lació generarà 80kW, a través de 60 plaques solars, que si calgués en un futur es podria ampliar, ja que encara quedarà un 20% de superfície útil a la coberta.

L’estalvi econòmic estimat varia en cada equipament: el màxim és el de l’edifici del consistori, un 17,17%, i el mínim el d’un local municipal, el 2,8%. La factura energètica que paga el consistori es reduirà de 14.000 euros anuals. La inversió s’amortitzarà en sis anys i és de 103.106 euros, que es paguen íntegrament amb una subvenció del projecte europeu Leader. El nou sistema solar té una vida útil calculada en 25 anys.

En paral·lel a aquest projecte d’electrificació, enguany també s’instal·larà una caldera de biomassa de 32kW, alimentada per pèl·let, al refugi de l’ermita. El projecte té un ajut del 98% de la Diputació de Tarragona i un cost de 24.409 euros.