L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet va aprovar el pressupost municipal que, en total, ascendeix a 1.329.795 euros, el passat 22 de desembre, en l’últim ple municipal. També destaca la pujada de l’IBI urbà per compensar la pèrdua d’ingressos de l’autopista AP-2.

Del pressupost, destaca el capítol d’inversions, que suma un total de 325.950 euros repartits en cinc grans projectes: la construcció de l’escullera del Corregó; la construcció de l’aparcament Les Orenetes; la instal·lació de plaques solars als edificis municipals; l’arranjament de diversos camins municipals i la posada en marxa de carregadors elèctrics per a vehicles. Aquests projectes es tiraran endavant amb fons propis: 54.350 euros; amb subvencions provinents de la Diputació de Tarragona: 136.000 euros; i amb subvencions provinents de la Generalitat: 135.000 euros.

Cal destacar que, enguany, hi haurà una pèrdua important al capítol d’ingressos, relacionada amb l’IBI de les autopistes, que es deixarà de percebre: en total, 78.000 euros. Per aquest motiu, i per salvar la inversió, el consistori apujarà l’IBI urbà en dos punts, que permetrà recaptar 50.000 euros. Amb una reducció de la despesa, s’intentaran compensar les pèrdues.

En relació amb els pressupostos, també destaca el capítol de despeses de personal, que ja no té en compte el salari que percep el vidrier del Museu del Vidre perquè s’ha signat una concessió amb l’equipament.

El ple de la corporació també va aprovar l’ordenança fiscal que regula l’accés de vehicles motoritzats a la pista de la Vall de Castellfollit, sobretot, en èpoques de gran afluència. També es va aprovar el conveni amb el Consell Comarcal per la gestió del menjador escolar, que serà de 4 anys més.