L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha resolt l’adjudicació d’una nova línia d’ajuts, destinada als ens locals, amb l’objectiu de millorar l’abastament municipal d’aigua en alta, amb un pressupost total de 20 MEUR, a través de 158 ajuts. D’aquesta xifra 2,5 milions d’euros es destinaran al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per l’abastiment d’aigua potable en alta a diversos municipis.

També hi haurà ajuts de menys dimensions per la millora de la captació del Molinet de Pira i un projecte d’eliminació de sulfats i fluorur per tractament biològic a Rocafort de Queralt.

Aquesta línia d’ajuts, a més d’una millora general de les prestacions de qualitat i quantitat de les xarxes locals, també ha contemplat la millora de les infraestructures per fomentar l’ús eficient de l’aigua. Així, la convocatòria ha atorgat ajuts per dur a terme actuacions com el desenvolupament de pretractaments necessaris, i la millora de la garantia amb noves captacions i amb augment de la capacitat d’emmagatzematge.

També ha contemplat l’adequació de basses i embassaments, i l’augment del rendiment de pous, la reposició de conduccions de fibrociment i ajuts a municipis que vulguin assumir la prestació del servei en nuclis que disposin d’una xarxa no gestionada pel mateix municipi.

Inversió de 80 MEUR en cinc anys

L’Agència Catalana de l’Aigua, entre 2016 i 2021, ha convocat un total de cinc línies d’ajuts per a millorar l’abastament d’aigua dels municipis, amb una dotació total de 80 milions d’euros. En aquest mateix període, l’ACA també ha destinat 16 milions d’euros més en dues línies d’ajuts per a la millora de les xarxes supramunicipals.