El projecte quadriennal que el grup de recerca GRESEPIA ha dut a terme des del 2018 fins al 2021 descarta per complet la teoria de l’ús de la Sala del Llac de la cova de la Font Major com un espai de necròpolis i confirma la teoria principal, segona la qual aquest es va convertir en espai ritual durant diversos segles, en concret els objectes trobats daten entre el segle VII i II a.C.

ÀUDIO: El coordinador del projecte, Jordi Diloli, aclareix que no es tractaria d’una necròpolis

Durant la primera fase del projecte s’han dut a terme dos sondejos, d’un metre quadrat cadascuna, dels quals s’ha pogut extreure una gran quantitat d’objectes i informació que avalen la teoria de l’espai ritual. En el primer nivell d’excavacions es van detectar un gran nombre de restes ceràmiques fragmentades i en el segon nivell hi havia urnes i altres peces en un estat més òptim, així com ossos d’animals com cabrits col·locats al costat de les urnes, el que indicaria la funció ritual de la sala.

ÀUDIO: El director del projecte, Ivan Cots, destaca els elements trobats

Els gravats reforcen la teoria de la sala ritual

Un altre punt que confirmaria aquesta teoria és la troballa de més de 300 gravats a l’interior de la cova que és típics de sales rituals i fa canviar la visió de l’espai. A més, entre les troballes d’aquesta primera fase del projecte es troba una llavor de raïm el que fa sospitar als investigadors l’ús de vi per les ofrenes.

ÀUDIO: Ivan Cots parla de la importància dels gravtas per la investigació

Els investigadors de GRESPEIA també apunten que el pas de l’aigua a l’interior de la sala i el contacte estret amb la terra podien convertir l’espai en un lloc sagrat, no només pels habitants de la zona sinó a un nivell territorial més ampli, una teoria que encara està per demostrar. Més endavant s’espera dur a terme una segona fases del projecte que es farà de nou de forma conjunta amb l’IPHES per poder excavar de forma més àmplia, el que permetrà fer una radiografia de tota la sala.