El ple de l’Ajuntament de Sarral aprovarà, aquest vespre, les ordenances fiscals per l’any 2022. En línies generals, els principals impostos que recapta el consistori mantenen el nivell contributiu. És el cas de l’Impost de Bens Immobles (IBI), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), i taxes com la de la recollida de brossa. La gran novetat és que s’introdueixen bonificacions amb l’objectiu d’incentivar la sostenibilitat davant l’emergència climàtica.

Pel que fa a l’Impost de Béns Immobles (IBI), les noves ordenances estableixen una bonificació del 30% de la quota als béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústega, que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica, eòlica, aerotèrmica i geotèrmica. En el cas concret dels habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats. El termini d’aplicació de la bonificació no podrà excedir els tres anys.

L’impost de vehicles a motor és un altre dels apartats on s’apliquen incentius a l’ús de les energies menys contaminants. Així, es bonificaran durant un període màxim de tres anys, amb el 50% de la quota, els vehicles de motor elèctric, els bimodals (elèctric i gasolina) i també els de gas natural o biogàs. Els vehicles més vells de 25 anys i els històrics gaudeixen d’una bonificació del 100% de l’impost. D’altra banda, el consistori està acabant d’instal·lar un punt de recàrrega per a cotxes elèctrics, que en breu estarà en marxa, al carrer 1 d’Octubre, al costat de la plaça del Mercat.

Les ordenances per a l’any vinent també inclouen alguna pujada. Concretament, el rebut de l’aigua pujarà un 9%, un increment força menor a l’experimentat pel preu que el municipi paga a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). També s’incrementa, en dos euros mensuals, la quota de soci del pavelló poliesportiu, que recentment ha incrementat en tres la ja extensa oferta d’activitats, sumant-hi a més una nova pista de pàdel i millores en els serveis.