Rasa del Mas del Bulló (Imatge: Google Maps)

El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat la proposta per articular el manteniment i conservació de les lleres en els propers dos anys de la conca del Francolí, entre altres conques internes de Catalunya per un import total de sis milions d’euros.

En les actuacions en zona no urbana, l’ACA es farà càrrec directament de més de 240 actuacions, entre elles 6 de la Conca de Barberà, mentre que en tram urbà, on aquestes feines corresponen als municipis, es preveu atorgar ajuts que poden arribar fins el 100%.

A la Conca de Barberà, l’ACA farà actuacions a Vilaverd al barranc de la Braella, també a Sarral en el riu Vallverd i a un dels seus afluents, a Montblanc a la Rasa del Mas del Bulló, a Vallclara a la riera del Mas de l’Anglès o barranc de la Salanca i finalment a Barberà de la Conca en el torrent de la Rànima.

Reduir el risc d’inundacions

Les actuacions previstes tenen la funció de reduir el risc d’inundacions, garantir el flux d’aigua en cas d’avinguda i l’erradicació de les espècies vegetals invasores. Les actuacions que es duran a terme consistiran en la retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l’aigua per la seva excessiva densitat, l’erradicació de vegetació invasora, incloent-hi els treballs de replantació amb espècies autòctones, la retirada d’arbres morts o de brancatge excessiu mitjançant poda, i la redistribució i/o retirada de sediments que puguin reduir la capacitat de desguàs del llit, entre d’altres.