Les xifres de la Conca de Barberà pel que fa a recollida selectiva i reciclatge han augmentat exponencialment des que el mes d’octubre del 2020 es va implementar a tota la comarca el servei del Porta a Porta, pels municipis de més densitat, i els contenidors intel·ligents pels de menys dimensions. Dos sistemes amb els quals s’ha pogut establir un control exhaustiu dels residus i millorar exponencialment l’eficiència a l’hora de reciclar. L’any 2019 la recollida selectiva se situava en el 52% a la comarca, passant al 61% a finals del 2020 i ara, un any després del nou sistema la recollida supera el 80%.

Si observem les xifres concretes de l’Espluga de Francolí, segueixen una línia molt similar a la resta de la comarca, passant d’un reciclatge del 51% l’any 2019, al 60% l’any 2020 i un percentatge superior al 83% durant aquest 2021.

ÀUDIO: El conseller de Paisatge, Acció Climàtica i Agricultura del Consell Comarcal de la Conca, Marc Roca, destaca la bona acollida del nou sistema un any després

Desglossant les xifres comarcals una a una, amb les dades actuals, encara sense tancar l’any 2021, s’observa una reducció del rebuig del 60%, un augment de la matèria orgànica del 40%, dels envasos en el 73% i del vidre en el 54%, també ho fa el cartó, però sobretot en el seu vessant comercial, sent un 39% més que abans de l’inici d’aquest nou sistema. També ha millorat notòriament la gestió de residus a les deixalleries, fins al 28%.

Incidències a les zones d’emergència

Segons la conselleria de Paisatge, Acció Climàtica i Agricultura, el servei ha estat molt ben rebut per la ciutadania tot i que encara hi ha certes incidències a les zones dels contenidors d’emergències, que se saturen en certs moments de l’any, com a l’estiu, moment en què augmenta la població de fora dels municipis. Per solucionar aquest problema s’estan instal·lant càmeres de seguretat a les àrees d’emergències i deixalleries afectades.

ÀUDIO: Marc Roca destaca l’ús incívic de les zones d’emergència

Abocament descontrolat a les àrees d’emergència de la comarca (Imatge: Cedida)

Actualment, encara s’estan implementant nous mètodes de reciclatge encara més específics a la comarca, és el cas dels contenidors d’oli vegetal que s’estan instal·lant als municipis per llençar l’oli de la cuina o els cubells específics per càpsules de cafè que es troben a la deixalleria mòbil i a les mateixes deixalleries comarcals.

Un futur amb pagaments per generació

Actualment des de la conselleria encarregada s’estudia, de cara a anys pròxims, posar una tassa variable per ciutadà, anomenat pagament per generació, d’aquesta manera aquells que reciclin totalment veuran una important bonificació en la tassa a pagar, però a les persones que no ho facin degudament se’ls incrementarà el pagament de la tassa dedicada a aquesta fracció, que actualment és d’uns 10 euros mensuals per ciutadà.

ÀUDIO: El conseller de Paisatge, Acció Climàtica i Agricultura del Consell Comarcal de la Conca parla de la implantació d’aquesta tassa