Imatge cedida per startap.cat / Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

El ple municipal de Santa Coloma va aprovar a finals de setembre, per unanimitat, la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del terme municipal de Santa Coloma de Queralt. En aquest sentit, la modificació d’aquesta normativa defineix uns criteris clars que regulen la implantació dels parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable del municipi.

Com a conseqüència a aquesta modificació s’ha acordat afegir dos nous articles que defineixen criteris per a trobar localitzacions que respectin unes distàncies als nuclis de població pròxims, masies o patrimoni arquitectònic i arqueològic existent i que no vagin en detriment dels valors naturals, agrícoles, patrimonials o de protecció. També permetrà suspendre durant un altre any l’atorgament de llicències relatives a instal·lacions de producció d’energies renovables en sòl no urbanitzable.

Una zona massificada pels avantprojectes d’energies renovables

Fa anys que l’Ajuntament lluità per aconseguir aquest canvi des que l’any 2019 es va iniciar l’allau d’avantprojectes fotovoltaics i eòlics a la zona de la Baixa Segarra i la Conca de Barberà. El mes de juliol del 2020, en resposta al Decret Llei aprovat pel Parlament, el ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat dues mocions en què es mostrava a favor de les energies renovables però manifestava la seva oposició al model actual amb falta de planificació i que no evita la massificació d’instal·lacions.

En conseqüència, el setembre del 2020 amb la finalitat d’ordenar la implantació de les energies renovables al municipi i per tal d’estudiar la reforma del planejament urbanístic, l’Ajuntament de Santa Coloma va suspendre l’atorgament de llicències de parcs eòlics i les seves instal·lacions pel termini d’un any. Finalment, aquest 2021 s’ha aprovat el canvi de normativa municipal.