L’equip de govern ha proposat diversos canvis, modificacions i bonificacions de cara a l’any vinent. Entre les més destacades es troba tornar a congelar les ordenances fiscals inclòs IBI, impost de circulació i preu de l’aigua potable, entre d’altres. Malgrat les previsions d’augment de més del 2 % de l’IPC per al 2021, el consultori vol pal·liar així les despeses provocades per la crisi de la Covid-19 i els problemes que aquesta pandèmia ha pogut causar a ciutadans i empreses.

ÀUDIO: L’alcalde de l’Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal, destaca la congelació de les taxes

L’Ajuntament també preveu bonificar amb fins a un 40% la quota de l’impost per les obres de substitució d’una tanca vegetal per una paret d’un altre tipus de material que compleixi amb la normativa urbanística vigent. Aquesta és una reclamació que l’oposició havia fet en plens anteriors alerten dels perills de circulació a la via pública que provoquen aquestes tanques. Una bonificació que només serà vigent durant dos anys.

Pel que fa a les quotes de l’ICIO, es bonificarà a les obres o instal·lacions destinades a la conservació i protecció dels elements inclosos en el Catàleg de Béns o en el Catàleg de Masies i Cases Rurals del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), sigui de particulars o institucions. En concret hi haurà una bonificació del 40% quan es tracti d’edificis catalogats com Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN), una bonificació del 30% quan es tracti d’edificis catalogats com a Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) i una bonificació del 20% quan es tracti de la resta de béns inclosos en el Catàleg de Béns o en el Catàleg de Masies i Cases Rurals del POUM. En casos que la protecció no abasti l’immoble complet, la bonificació s’aplicarà només sobre la part afectada.

ÀUDIO: La regidora d’Hisenda, Anna March, específica les bonificacions dels béns protegits del municipi

Les obres de conservació i protecció de béns protegits seran bonificades (Imatge: Laia Molné)

Pel que fa a bonificacions, també es preveu una reducció del 20% sobre les tarifes d’assistència i material a la Llar d’infants Municipals per famílies monoparentals. Sumant-lo als descomptes que ja es feien a famílies nombroses o a dos infants de la mateixa unitat familiar.

Altres modificacions i futures ordenances

L’equip de govern també proposarà arrodonir els preus dels documents administratius per tal de facilitar-ne el pagament a la ciutadania. De manera paral·lela, s’està treballant en la regulació de serveis que ja s’estan oferint, com per exemple la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions de recàrrega de titularitat municipal, que passarà de ser gratuït a estar gravat amb un preu públic per quilowatt/hora, i també hi haurà una nova ordenança que regularà l’aplicació d’una taxa per la recollida d’animals de companyia perduts o abandonats pels seus amos a la via pública i per l’ús de la gossera municipal.

Finalment, es proposa variar el preu públic per l’ús privat de les sales polivalents i altres espais i mobiliari municipal i es deixarà d’oferir el lloguer de l’espai de la Sínia, ja que no compleix les condicions de seguretat adients. Pel mateix motiu també s’elimina la possibilitat de poder llogar l’inflable infantil.

Les modificacions es duran a votació al Ple Municipal del proper dijous 30 de setembre de 2021. Després s’hauran de sotmetre a un període d’exposició pública en el que es podran presentar al·legacions durant 30 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT). Si no se’n presenta cap, quedaran aprovades automàticament i serien aplicables a partir de l’1 de gener de 2022.