El passat cap de setmana va marcar la fi de la tradicional temporada turística d’estiu, encara condicionada per la crisi sanitària de la Covid-19, que ha variat els hàbits vacacionals, de consum i de viatges. La valoració que se’n fa des de l’Oficina de Turisme de Montblanc és prou positiva. El mes de juliol fou més irregular del que en principi s’esperava. L’agost va complir amb les expectatives, en una línia similar a la detectada pels hostalers de l’Espluga de Francolí.

Pel que fa a l’atenció als visitants a l’Oficina de Turisme de Montblanc, les xifres d’aquest estiu encara costa de comparar les amb les dels anys anteriors a l’esclat de la pandèmia, ja que hi ha hagut un canvi significatiu en el comportament turístic amb una decaiguda del turisme internacional.

Aquest juliol es van atendre 656 consultes i 1.957 persones i a l’agost 1.452 consultes o 4.347, finalment fins a mitjans de setembre les consultes van ser de 331 i 917 persones ateses. Sumades totes les xifres i en comparació al 2020, es van fer 475 consultes més i es van atendre 1.876 persones més que l’estiu anterior.

Pel que fa a visites guiades, entre l’1 de juliol i el diumenge 12 de setembre han sortit 129 visites, això són 1.139 persones. Per tant, unes xifres pràcticament iguals que l’any passat, amb 127 visites i 1.178 persones.

Pel que fa a la procedència dels visitants, hi ha hagut un canvi notable respecte les dades de l’any passat i que són incomparables amb les que hi havia fins a 2019. El 2020 més d’un 80% venien de Catalunya, i aquest estiu s’ha reduït al 52%. Hi ha hagut un notable increment dels turistes espanyols (un 36%), la meitat dels quals venien del País Valencià, Euskadi i Madrid. El turista internacional ben just si arriba al 12%, una lenta recuperació després que l’any passat fos pràcticament inexistent.