Endesa està executant els treballs de reforma i millora tecnològica de part de la xarxa elèctrica dels municipis de Sarral i de Pira, a la Conca de Barberà, amb l’objectiu d’incrementar la qualitat del subministrament i, alhora, de protegir l’avifauna de la comarca. L’actuació, que va començar el passat mes d’abril i té previst que finalitzi el proper mes de novembre, té una inversió de 250.000 euros, aportats íntegrament per la Companyia.

Així, a Sarral, s’ha estès un nou tram de cable de mitjana tensió a 25 kV d’1,2 quilòmetres de longitud per tal d’enllaçar centres de transformació que fins ara estaven aïllats, de manera que s’ha creat el que tècnicament s’anomena una anella elèctrica. El nou cablejat permet, a més, retirar una línia elèctrica aèria que ja ha acabat la seva vida útil. Igualment, l’actuació comporta la renovació tecnològica de 4 centres de transformació del municipi. Així, s’han substituït les seves antigues cel·les per unes de noves que incorporen elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants, que redueix la necessitat de manteniment. A més, dos d’aquests centres de transformació s’han telecomandat, és a dir, se’ls ha dotat amb sistemes de control remot que permeten realitzar maniobres d’operació a distància.

El conjunt d’aquestes actuacions permeten augmentar la fiabilitat del servei, reforçar la xarxa elèctrica i incrementar-ne la seva seguretat i resiliència. A més, possibilita deixar les infraestructures a punt per a poder atendre el creixement vegetatiu de totes dues poblacions, dimensionar-la per a donar resposta a eventuals puntes de consum i preparar-la de manera adequada per a encabir nous subministraments que hi pugui haver en un futur. En aquest sentit, a part de comportar una millora en la qualitat del servei a tota la població de Sarral, també beneficiarà enormement el seu polígon industrial i, en especial, a l’empresa Europastry, com a principal referència a la zona.

I com a colofó, Endesa, seguint la política de sensibilització mediambiental en matèria de protecció de l’avifauna, ha adequat una línia elèctrica amb l’objectiu de preservar espècies d’aus protegides i amenaçades. Així, s’han instal·lat a diferents suports elements de protecció d’ocells, com fundes protectores abans i després de la cadena d’aïlladors i s’han folrat cables. Tots aquests elements aïllants redueixen el risc elèctric en el moment en què una au que reposa en un suport aixeca el vol, ja que a l’estendre les ales hi pot haver contacte amb un cable i produir-se un arc elèctric.

Pira, en canvi, s’ha reformat tecnològicament una línia elèctrica de 25kV, tot substituint l’anterior cablejat per un de nou, seguint els mateixos criteris i paràmetres utilitzats a Sarral, així com la millora d’un altre centre de transformació, que a part de les càpsules compactades, també s’ha telecomandat. Igualment, es millora de manera integral la línia aèria que alimenta el municipi, i que és una derivació de la línia principal que va des de Montblanc a Sarral.    

Tots aquests treballs formen part del conjunt d’actuacions que Endesa promou per a la millora de les seves infraestructures i del subministrament elèctric al Camp de Tarragona, totes elles enfocades a la progressiva adaptació de les instal·lacions de la Companyia a les darreres tecnologies del sector.

1 COMENTARI

  1. Que és un publi-reportage això? Us han passat la noticia escrita els d’Endesa?
    Si haguessis vingut per Sarral veuries que en un parell d’edificis no s’ha respectat la distància mínima als habitatges, per a aquests tipus de línia elèctrica d’alt voltatge.
    I que s’ha presentat una reclamació a la companyia i al Ajuntament al respecte, que estan pendents de resposta i de resolució.

Comments are closed.