Senan busca persones per a la nova gestió del bar i restaurant del local social del micropoble. Aquesta setmana ha sortit a licitació l’atorgament de llicència d’ús privatiu del domini públic per a l’ocupació privativa de l’espai.

L’Ajuntament de Senan va començar les obres de construcció el gener del 2019 del que és el primer local social amb servei de bar-restaurant del municipi, aquest es troba ubicat a sota de la plaça Antoni Saltó, al carrer Major. Ara, un cop acabades les obres i amb tots els espais equipats, les persones que vulguin portar la gestió de l’equipament ja poden presentar tota la documentació a través de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya fins al dimarts dia 24 d’agost.

Aquesta llicència per a la utilització privativa del domini públic s’atorga per termini d’1 any, prorrogables fins a tres anys (1+1+1), per acord d’ambdues parts. Serà, però, amb una prèvia petició del beneficiari de la llicència amb una antelació mínima de 3 mesos a la finalització de l’anualitat corresponent.