L’Agència de Residus de Catalunya ha resolt atorgar 10 milions d’euros en ajuts per a incentivar la implantació de sistemes de recollida de residus “eficients”, com el porta a porta i els contenidors intel·ligents. Els ajuts econòmics van destinats tant a municipis com a ens supramunicipals.

L’accés a aquest cofinançament és en règim de concurrència competitiva, en el qual el Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha quedat com a projecte amb màxima dotació de la seva línia de finançament, per a projectes pilot amb actuacions en municipis amb població inferior a 20.000 habitants. La Conca rebrà de l’Agència de Residus de Catalunya un total d’1,5 milions d’euros.

Els projectes finançats han de produir un canvi de tendència en la recollida selectiva a Catalunya pel que fa a l’assoliment dels objectius de recollida selectiva i prevenció, a la millora de la qualitat dels residus recollits i a l’optimització de la seva valorització material i la modernització del servei.

La característica important d’aquests ajuts és que permeten finançar el cost del servei, en el qual es va sol·licitar la despesa del contracte, part de la inversió destinada a compra de vehicles i nous contenidors. També gràcies als bons resultats, s’aconseguirà que l’aportació econòmica dels ajuntaments pel servei no s’incrementi.

Els contenidors intel·ligents s’ha instal·lat en diversos edificis de la Conca de Barberà (Imatge: Laia Molné)

Un sistema amb bons resultats a la Conca de Barberà

La Conca de Barberà va implantar el nou servei de recollida de residus, el setembre de 2020, als 22 municipis de la comarca amb dos models diferenciats en funció de la tipologia de municipi: la recollida en contenidors tancats d’orgànica i resta en els nuclis més petits, i el porta a porta als nuclis més grans, també hi ha municipis que combinen els dos models.

Els resultats d’aquesta implantació ha sigut l’obtenció de més del 80% de recollida selectiva bruta a nivell de tota la comarca, reduint el rebuig en més d’un 62% i augmentant la matèria orgànica en més d’un 40%, els envasos en un 72%, i el cartó en un 38%. A més d’un increment de més del 28% de residus recollits selectivament en deixalleries municipals.