L’estació depuradora d’aigües residuals de Blancafort patirà diversos canvis durant aquest any per poder-la dotar d’un nou sistema de sanejament solucionant i evitar així l’afectació actual per contaminació del medi. El projecte contempla l’estudi de la zona de vessament actual i l’anàlisi de dades de partida per tal de realitzar l’estudi d’alternatives i plantejar el disseny de l’estació depuradora. 

El contracte s’ha adjudicat aquesta setmana, per part del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, a través de la Junta de Govern, a l’empresa DOPEC SL per un valor de 55.625,64 euros. Es preveu que els treballs finalitzin en 28 setmanes des de la signatura del contracte.

Aquest serà el segon projecte de redacció iniciat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà gràcies al conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua, després que ja s’iniciés el de Vilanova de Prades. A més el Consell també va anunciar que assumia les competències de sanejament en alta de Barberà de la Conca i de Vilaverd amb l’objectiu d’impulsar la gestió de les aigües residuals de tota la comarca.