La Ponència d’Energies Renovables del Departament de Territori ha desestimat la viabilitat de l’emplaçament d’un parc fotovoltaic al terme municipal de l’Espluga de Francolí. És el projecte de la instal·lació fotovoltaica “El Francolí” de 47,3 MW. El projecte abastava 164 hectàrees a la zona de Mas de Boquer, Mas del Civit, Mas del Buisona i el Barranc del Mas d’en Xup, al costat de la carretera que connecta l’Espluga amb Blancafort.

L’òrgan tècnic ha descartat el projecte per incompatibilitats urbanístiques, per incomplir amb el planejament territorial i també per l’encaix territorial que, ja d’inici, es considera insalvable i desaconsellen la ubicació proposada. Segons la Ponència “l’ocupació en extensió de parcel·les destinades a la producció agrícola de cereal i vinya contravé el criteri de prevalença de la protecció dels recursos agraris i utilització racional del territori i de l’ocupació del sòl. A la vegada, l’extensió proposada no es pot considerar proporcionada amb l’entorn ni a l’escala del paisatge”. A més a més, manifesta que la planta solar no és compatible amb el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona ni tampoc amb el planejament urbanístic de l’Espluga de Francolí, ja que la proposta d’implantació de planta solar no és compatible amb el sòl agrícola.

L’avantprojecte presentat per la filial d’energies renovables d’Endesa, Enel Green Power Espanya preveia ocupar un total de 164 ha afectant 109 finques i amb 93.600 mòduls solars de 505 Wp de potència unitària i una potència instal·lada total de 47,3 MW. També contemplava que les línies elèctriques interiors anessin soterrades i que la línia d’evacuació d’energia tingués un traçat aeri fins a la subestació de l’Espluga de Francolí d’un quilòmetre i mig. El pressupost del cost d’execució que preveia l’empresa era de 30 milions d’euros.

ÀUDIO: L’alcalde de l’Espluga, Josep M. Vidal, celebra la decisió de la Ponència