A partir del proper 3 de maig el Consell Comarcal de la Conca de Barberà obre, fins al 31 de maig, les sol·licituds per demanar els ajuts individuals de menjador escolar enfocat a alumnes que estiguin matriculats en qualsevol curs d’ensenyament des de segon cicle infantil fins a ensenyaments obligatoris a la comarca.

Per poder demanar aquest ajut és necessari que els alumnes no tingui el servei de menjador amb caràcter preceptiu, és a dir, gratuït, que no estigui en acolliment residencial i que faci ús del servei de menjador escolar. Les persones sol·licitants cal que presentin una sol·licitud per a cada alumne, que ha de tenir DNI. Si no en té, s’ha de demanar la targeta provisional d’identificació a Hisenda.

La sol·licitud s’haurà de fer en format telemàtic a través del web del Consell Comarcal, però s’han organitzat diverses sessions de suport per aquelles persones que tinguin dubtes. Concretament a Montblanc els dies 10, 17, 24 i 31 de maig, reservant cita al Consell Comarcal; a l’Espluga els dies 13 i 27 de maig demanant cita al CAP; a Sarral el dia 9 de maig, reservant a l’Ajuntament i a Santa Coloma de Queralt els dimecres i divendres de maig reservant a l’Oficina del Consell Comarcal.