El Consell d’alcaldes i alcaldesses de la Conca de Barberà va posar sobre la taula, les problemàtiques generades entorn de l’habitatge a la comarca. La major problemàtica és l’escàs mercat de lloguer, sobretot, als municipis més grans, on la demanda és superior als habitatges disponibles. A més, també s’ha disparat el preu del lloguer, un 25,7% més que fa cinc anys.

La vicepresidenta i consellera comarcal d’Habitatge, Carme Pallàs, va exposar, la necessitat de trobar solucions als obstacles i dificultats entorn de l’habitatge a la Conca de Barberà. En aquest sentit, tot i que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà no té capacitat per realitzar polítiques actives d’habitatge, ja que, com expressa Pallàs: «tenim les competències molt limitades», l’Oficina Comarcal d’Habitatge proposa la creació d’un parc d’habitatge comarcal. S’ha iniciat un projecte, amb la col·laboració dels ajuntaments de la comarca, per a conèixer la realitat en l’àmbit de l’habitatge a la Conca de Barberà i que ha de permetre detectar el nombre d’habitatges buits que hi ha a cada municipi.

L’Oficina Comarcal d’Habitatge també pot col·laborar amb les iniciatives de promoció al lloguer privat que emprenen els ajuntaments, de manera que l’Oficina Comarcal d’Habitatge hi pot donar suport tècnic, de la mateixa manera com es pot recolzar la creació i gestió d’habitatges de lloguer de titularitat municipal.

Finalment, l’Oficina Comarcal d’Habitatge també vol renovar la pàgina web de la borsa d’habitatge per permetre la inscripció de possibles llogaters de forma telemàtica i que permeti als sol·licitants rebre informació dels habitatges que entren a la borsa. Tais Bastida, gestor de projectes d’economia social i solidària de l’Ateneu CoopCamp, va exposar models de tinença d’habitatge alternatius, com els habitatges compartits en cessió d’ús, la masoveria urbana, el dret de superfície, la copropietat o la cessió d’ús.