Fa uns dies que el carrer Sant Joan de Sarral es troba totalment aixecat, ja que s’està posant de nou el clavegueram, el sistema de pluvials i  la xarxa elèctrica que connecta amb els habitatges. Aquest és un dels carrers més llargs del nucli antic i feia molts anys que no s’actuava sota el paviment, com succeeix amb la majoria de carrers de la zona. Per això es vol actuar en la resta de paviments per evitar futurs problemes que puguin acabar afectant els veïns.

Les obres del carrer Sant Joan s’han fet en dues fases. Una és que va des del carrer Major al carrer Hospital, i té un cost de 47.000 euros, dels quals els ajuts de la Diputació de Tarragona en cobreixen 30.000 euros. L’altra fase correspon al tram que va des del carrer Hospital fins al raval de Sant Joan i té un cost de 34.000 euros, dels quals 11.000 euros els finança el Pla d’Acció Municipal. 

Un cop renovats els serveis es calcula que a partir de la setmana que ve se n’iniciarà la pavimentació. L’obra estarà enllestida a finals de maig. Pel juny, l’Ajuntament de Sarral té intenció de fer el mateix amb el carrer Narmes i, abans d’acabar l’any, amb el carrer Hospital.

La canonada de l’ermita dels Sants Metges, renovada

Aquesta setmana, també s’ha canviat la canonada que portava l’aigua a la font de l’ermita dels Sants Metges. La font és de grans dimensions i es calcula que va ser construïda fa més de tres segles. Fa temps que no engolia l’aigua i quedava mig inundada. S’ha perforat per buscar el problema i s’ha trobat la canonada completament inutilitzada per les arrels dels arbres que l’envolten, a causa de la falta de manteniment al llarg dels anys.