Des de fa unes setmanes, a l’entrada del municipi de Solivella, sota del pont de la carretera TV-2336 a la rasa del Molí de Solivella s’hi estanca una important quantitat d’aigua fent-se una espècie de bassa. Aquesta qüestió ha sorgit durant les darreres setmanes a les xarxes socials on s’ha denunciat que aquest espai fa força olor d’aigua estancada amb la preocupació que l’estiu està a tocar i que els mosquits no tardaran a arribar.

Davant d’aquesta situació l’Agència Català de l’Aigua ha informat que just en el tram afectat hi ha un lleuger contrapendent, conseqüència natural de la dinàmica de la llera, que no afavoreix el drenatge de l’aigua que circula per la rasa i això provoca el seu entollament. En resposta a les queixes dels veïns del municipi, l’ACA explica que han abordat amb l’Ajuntament de Solivella la qüestió i la possible solució seria una reducció del contrapendent per tal d’afavorir la circulació de l’aigua.

Tot i això, des de l’Agència Catalana de l’Aigua manifesten que són uns treballs que hauria de realitzar l’Ajuntament de Solivella amb l’autorització de l’ACA, ja que es tracta d’un tram que es troba en zona urbana. En aquest sentit, el consistori afirma que el problema és fruit d’una neteja que s’està realitzant a totes les rasses del municipi i que ha visibilitzat la situació. Una tasca que es porta fent des de la tardor i que es finalitzarà els pròxims mesos també amb l’arranjament de la rassa del Molí.

Rasa del Molí de Solivella (Imatge: Albert Ballart)