Aquests dies la zona de l’Espluga Park està sent objecte d’estudi per tal de crear un mapa topogràfic que es converteixi en la base per arranjar carrers com el de la Cometa o el de la Serreta. Fa anys que els veïns reclamen una millora a l’entrada de la urbanització, la via de la qual es troba en mal estat.

L’actual estudi està format per un aixecament topogràfic realitzat amb una eina GPS que, ubicada en punts claus, pren les dades del terreny, amb les quals es forma un mapa real de la zona. Gràcies a aquesta eina es poden calcular rasants, moviments de terra o els metres cúbics necessaris per fer els treballs posteriors.

Una primera fase d’un projecte que fa anys que reclamen els veïns de la zona i que servirà perquè l’Ajuntament de l’Espluga i la Diputació de Tarragona estableixin les bases necessàries per accions posteriors.

Els tècnics de la Diputació de Tarragona, realitzant l’aixecament topogràfic a l’Espluga Park (Imatge: Laia Molné)