La Ponència d’Energies Renovables ha tombat el projecte per construir un parc eòlic de deu aerogeneradors de 200 metres d’altura als termes municipals de Vallbona de les Monges i Els Omells de na Gaia però a tocar del municipi de Senan, promogut per la filial d’Endesa ENEL Green Power España.

Pel que fa al parc eòlic, es tracta de l’anomenat Cobertran, presentat per l’empresa d’Endesa i que formaria un paquet conjunt amb el parc eòlic La Torra, el terme municipal de Fulleda a les Garrigues però molt a tocar de Senan. De moment, la Ponència s’ha pronunciat sobre el primer, de deu aerogeneradors de 5 MW cadascun, i el considera inviable perquè, ja d’inici, hi ha elements que es consideren insalvables pel que fa al planejament urbanístic.

Mapa amb els aerogeneradors i les línies elèctriques d’evacuació fins a l’Espluga (Font: Avantprojecte d’Endesa)

En aquest projecte el departament d’Agricultura i l’Ajuntament d’Omells de na Gaia n’havien emès informes favorables. En canvi el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, l’Ajuntament de l’Espluga, Senan, Blancafort i Rocafort de Queralt sí que havien presentat consideracions desfavorables al conjunt dels parcs, en considerar-los incompatibles amb el planejament urbanístic, el medi i el paisatge, tenint en compte també les línies elèctriques d’evacuació que suposarien per la comarca, ja que en aquest cas el parc evacuaria l’energia produïda a la subestació SET l’Espluga de Red Eléctrica de España.

El consistori de Senan celebra la decisió de la Ponència i també posa en valor la feina conjunta de tot el territori amb les al·legacions. L’alcaldessa de Senan, Carme Ferrer, afegeix que “és molt injust que instal·lacions que altres municipis sí que volen, els posin al límit del nostre terme”.

ÀUDIO: Carme Ferrer, alcaldessa de Senan, parla sobre el parc eòlic Cobertran