L’Espluga de Francolí ha tancat els dos primers mesos de 2021 amb una pujada destacada de la recollida selectiva al municipi. Si l’any s’acabava amb un 60% de recollida aquest 2021 ha començat amb un augment de fins al 80%, xifres molt positives tenint en compte que durant l’any anterior aquest sistema només va estar vigent dos mesos i mig.

Aquest servei ha estat adaptat per fer una recollida a mida pel municipi, d’aquesta manera els camions s’organitzen segons l’urbanisme, en la qual la zona exterior de l’Espluga: S’utilitzen uns vehicles bicompartimentats de 12m3 de més capacitat. I per la seva limitació urbanística, l’interior del nucli antic, es realitza amb un vehicle monocasc, el qual es posa la fracció dividida en la part davantera la fracció seca (paper o envàs), i la fracció humida a la zona posterior, realitzant el buidatge per separat en cada zona específica.

També en les deixalleries s’ha notat aquest canvi, ja que han augmentat en nombre d’usuaris i de quilograms gestionats en elles, derivant en què no es troben tants residus abandonats al costat dels contenidors del municipi. De fet, amb la retirada dels contenidors de la via pública s’ha aconseguit més espai, zero incidències en desbordaments, i millora de la imatge del municipi.

Les xifres desglossades d’aquests primers mesos al municipi són les següents:

ESPLUGA DE FRANCOLÍGenerFebrer
Matèria orgànica36.98834.756
Vidre11.3983.354
Paper i cartró9.0038.211
Cartró comercial3.9783.907
Envasos13.26612.131
Rebuig25.65122.963
Deixalleries53.22038.911
TOTAL RESIDUS 153.504124.233
Recollida selectiva127.853101.270
%RS83,28%81,51%