Durant aquest mes de març, han finalitzat les obres de millora de les deixalleries l’Espluga de Francolí i de Montblanc i que han tingut per objectiu millorar la seguretat i cobrir les noves necessitats de gestió derivades de l’augment de serveis des que es va implementar el servei del porta a porta.

En el cas de l’Espluga de Francolí, s’ha col·locat un corró compactador amb l’objectiu principal d’incrementar la rendibilitat del transport dels contenidors oberts. També s’han remodelat els molls i s’han dotat d’una barana per tal d’augmentar la seguretat dels usuaris i de l’operari mentre dipositin els residus. Per a complementar aquesta actuació s’ha senyalitzat el paviment amb marques viàries i s’ha col·locat una banda reductora de velocitat a l’entrada de la deixalleria i una marquesina a la caseta de l’operari.

En el cas de Montblanc, s’han ampliat les instal·lacions de la deixalleria per tal de disposar d’espais més grans per poder redistribuir les caixes, dels residus especials i de la resta de residus que es recullen a la deixalleria, a més de tenir més espai útil per dipositar més volum de residus. A més, s’ha substituït la tanca de la deixalleria per una més nova i segura. També s’ha aprofitat per col·locar un sistema d’alarma al mateix temps que s’han pintat noves marques viàries per a augmentar la seguretat dels usuaris i de l’operari dins de la deixalleria.

Ambdues actuacions, gestionades pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà, han tingut un cost aproximat de 100.000 euros, que ha finançat íntegrament l’Agència de Residus de Catalunya.