La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha adoptat un “Decàleg sobre la implantació d’energies renovables a l’espai agrari”que estableix els elements que les Administracions Públiques han de tenir en compte davant l’actual irrupció de grans projectes d’energia fotovoltaica o eòlica a entorns agraris i zones de regadiu del territori.

La FCAC busca el compromís dels ajuntaments a través de les cooperatives federades, després d’haver promogut també la complicitat del Govern i en concret de les conselleries competents en canvi climàtic, territori, agricultura i energia. La força del cooperativisme agrari a territori es posa de manifest amb la seva presència a gairebé 300 municipis rurals, representatius d’un 80% de les comarques catalanes.

Les cooperatives agràries tenen presència a gairebé 300 municipis i un 80% de les comarques catalanes

Antoni Galceran, responsable de medi ambient de la FCAC, argumenta que “el Govern de la Generalitat i els Ajuntaments rurals han d’impulsar una gestió eficient dels recursos públics que no impliqui sacrificar el sòl agrari de manera descontrolada. El sector som clarament favorables a l’ús de les energies renovables per fer front als reptes del canvi climàtic, però creiem que urgeix una planificació territorial més coordinada i global que respecti la normativa vigent de protecció del medi i que no alteri una activitat agrària que s’ha demostrat estratègica per a la producció sostenible d’aliments”.