L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí ha comunicat que manté la prohibició de beure aigua de l’aixeta, com a mínim, fins a principis de la setmana vinent davant dels resultats provisionals de les darreres analítiques. Aquesta segueix sent una mesura preventiva mentre no es tinguin les conclusions definivites de tots els estudis sol·licitats que garanteixin la potabilitat de l’aigua.

Els resultats de la segona analítica, de la qual es va prendre mostra aquest mateix dimarts, indiquen que els valors de mercuri estan dins els barems permesos en els tres punts analitzats: el dipòsit de la Cometa, el pou de la Biela i el dipòsit de Sant Miquel. La primera analítica (mostra del 25 de febrer) va donar alteracions en el paràmetre de mercuri al punt de mostra del dipòsit de la Cometa. Ara bé, segons s’ha informat aquest dijous ara també s’ha detectat l’aparició de plom en nivells per sobre dels permesos en les primeres analítiques i, per això, en la segona i tercera analítica s’estan revisant la presència d’aquest component.

Aquest dimarts 9 de març el laboratori encarregat de les anàlisis periòdiques de l’aigua va posar-se en contacte amb l’Ajuntament per comunicar que el valor de mercuri trobat a l’anàlisi era elevat. La mostra és del 25 de febrer de 2021 i encara no s’han acabat d’analitzar tots els components. Tot i així, l’Ajuntament va prendre mesures preventives, com ara la prohibició d’ingerir l’aigua de l’aixeta, demanar dues analítiques més (una amb mostres del dia 9/03/2021 i l’altra amb mostres del dia 10/03/2021) a dos laboratoris diferents, comunicar els fets a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com informar a la població de la situació.

Dipòsit del Garber (Foto: Gerard Bosch)

Resultats, dades i possibles causes

L’Ajuntament en un comunicat ha explicat que no disposa dels informes de resultats oficials i per tant, no publicaran aquesta informació fins que no estigui degudament certificada per part dels laboratoris responsables. Tot i això, des del consistori garanteixen que a mesura que tinguin els informes definitius de les analítiques, l’Ajuntament publicaran els resultats.

Les analítiques fetes durant l’any 2020 van donar valors permesos de tots els paràmetres. La darrera analítica del 2020 és del mes de setembre i es va fer per part de la Generalitat. Pel que fa a les possibles causes, aquestes s’hauran de determinar per part de personal tècnic qualificat més endavant.