Intèrpret: Antoni Sabaté

Aquesta setmana la cita amb la música clàssica ens porta a escoltar 55 minuts dedicats a les sonates.