En aquest capítol, coneixerem què diu la Llei sobre el dret de les persones amb discapacitat a treballar a l’empresa ordinària i la seva contractació laboral. Empreses, treballadors i institucions ens explicaran la seva experiència i ens donaran opinió sobre aquest tema.