El 2020 va ser un any complicat per la gestió de residus a la comarca. Cal destacar que a conseqüència de la riuada del Francolí de l’octubre de 2019, els sistemes de sanejament de Montblanc, l’Espluga de Francolí i Vimbodí van quedar greument danyats el que va fer que no poguessin recuperar la seva normalitat fins a mitjans de l’any següent.

Els cabals tractats durant l’any 2020 van patir una forta davallada en el cas de l’Espluga de Francolí passant de 380.296 m3 l’any 2019 a 145.290 m3 l’any passat, una disminució, per tant, superior al 50%. En el cas de Montblanc la diferència va ser de 20.000 m3, ja que es va passar de gestionar 380.123 m3 a 359.135 m3. En el cas de l’Espluga, la gestió no va tornar a la plena normalitat fins al setembre de 2020 i en el cas de Montblanc ho va fer el maig de 2020.

Per millorar aquests serveis va ser necessària l’adquisició d’un equip de presa de mostres refrigerades i la redacció d’un projecte per a la instal·lació d’una reixa de gruixos a Montblanc, l’adquisició de nous cabalímetres de purga, la instal·lació d’un sistema de graelles extraïbles i difusors al redactor biològic i la reparació de l’interior del decantador secundari en el cas de l’Espluga i la instal·lació d’un motor de fre per la cullera bivalva i la col·locació de tres punts d’ancoratge al reactor biològic, en el cas de Vimbodí.

El Consell Comarcal continua impulsant la gestió d’aigües residuals a tota la comarca

Per aquest 2021 s’han preparat nous projectes per impulsar la gestió de les aigües residuals en alta de la comarca, ampliant el servei a més municipis i, alhora, evitar l’afectació que provoca no disposar d’un sistema de sanejament.

Una tasca que ja va començar l’any passat realitzant diversos convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua i els ajuntaments de Vilanova de Prades, Blancafort i Pira, assolint la gestió del sanejament dels municipis incloent la construcció, l’explotació, la gestió, el manteniment, les reposicions i millores de les infraestructures i la intervenció administrativa dels abocaments.

Ara, aquesta iniciativa es vol exportar a més municipis de la comarca i es preveu que durant aquest any s’executin diversos projectes redactats per tal de poder iniciar la construcció de nous sistemes de sanejament a curt termini, i signar nous convenis per a continuar amb la tasca iniciada.