Montblanc treballa per posar en valor el patrimoni civil d’època medieval del municipi. A la vila hi ha una dotzena de palaus documentats, alguns d’ells en ús actualment, com l’Alenyà o el casal dels Josa.

D’altres, però, amagaven al seu interior elements arquitèctonics de gran importància. És el cas del Palau dels Cervelló, a la plaça Major, de propietat privada. Les excavacions realitzades han deixat al descobert una sala noble amb arcs gòtics i capitells, una escala també noble i el teixinat original del palau. Aquest edifici va formar part del llinatge dels Cervelló fins a mitjans del segle XIV, una família noble relacionada amb la Cort Reial.

També destaquen les restes trobades al Palau del Castlà, on s’hi poden veure els arcs originals, així com la data de construcció, el 1563, i els escuts de la família dels Vilafranca, propietaris de l’immoble. Un immoble d’estil renaixentista.

L’arxiu històric està treballant també per documentar la propietat d’aquests palaus, una tasca difícil ja que a Montblanc no es conserva documentació d’època medieval.

L’Ajuntament de Montblanc assumeix que no té capacitat per mantenir tot aquest patrimoni arquitèctonic i espera arribar a acord amb fundacions privades per fer visitables els espais. El consistori assegura que ja hi ha una fundació interessada, però no n’ha volgut desvetllar el nom. Actualment, el consistori està fent un inventari de tots les restes arqueològiques per poder començar a fer els estudis a restauració.