Les persones interessades a rebre formació sobre càterings o activitats de lleure infantil podran fer-ho a Concactiva, a través dels dos cursos especialitzats que s’ofereixen inclosos en el programa de Formació d’Ofertes en Àrees Prioritàries d’aquest 2021.

El curs d’Operacions Bàsiques de Càtering tindrà una durada de 270 hores, 40 de les quals seran pràctiques en diferents empreses del sector. S’iniciarà durant el mes de febrer en horari de matins. El professorat intentarà treballar bàsicament a la cuina perquè l’alumnat aprengui les eines necessàries per a poder desenvolupar-se notablement en una cuina.

El curs de ‘Dinamitzador/a d’Activitats en el Lleure Infantil i Juvenil’ tindrà una durada de 350 hores, 160 de les quals seran pràctiques en diferents empreses o entitats del sector del lleure. S’iniciarà durant el mes de març en horari de tardes. Els alumnes hauran d’acreditar que tenen l’Educació Secundària Obligatòria superada, en cas contrari, podran fer proves de competències clau per acreditar-ho.

Dos cursos adreçats principalment a persones en situació d’atur, inscrites al SOC i amb un mínim de 16 anys. Tot i això, un 30% de l’alumnat pot ser persones en situació laboral. Les inscripcions es poden realitzar a través d’aquest link.