L’Ajuntament de Sarral ha aprovat per primer cop una ordenança per fer de l’espai públic un indret per gaudir respectant unes normes consensuades i establertes, és a dir, una ordenança de civisme i convivència ciutadana per espais públic. Entre les parts més destacades d’aquest acord estan les multes d’entre 90 i 300 euros pels sancionadors.

L’ordenança, a través de 91 articles, obliga no solament els ciutadans i empreses, sinó també a l’Ajuntament, per exemple, a mantenir actualitzada la nomenclatura i retolació de les vies públiques o a fer-se càrrec de la neteja i el manteniment de les vies. Aquesta ordenança també prohibeix expressament l’abandonament d’objectes i vehicles, la instal·lació d’antenes, campanes extractores o altres aparells a les façanes sense autorització municipal; i s’estableix l’obligació per part dels particulars de mantenir nets i segurs els edificis, solars i terrenys.

La plaça Padreny de Sarral serà un dels punts afectats (Imatge: Cedida)

L’ordenança regula les obres i el procediment per gestionar-ne els materials, les obligacions de neteja i els enderrocs, entre d’altres. Així en detalla la servitud de pas de les línies elèctriques a les façanes i les vies, que hauran de ser soterrades en el cas de la baixa tensió i la telefonia. També estableix normes de neteja i fixa les condicions en què s’ha de conservar el mobiliari públic.

També es regularan els sorolls, protegint els espais verds i les zones d’aparcaments. En aquest darrer aspecte, es preveu fer complir la prohibició d’aparcar a la plaça Padreny del nucli històric, que amb aquesta mesura vol guanyar per a l’ús i el gaudi de tothom,  que es tornarà a senyalitzar i se’n millorarà el mobiliari urbà. També es reconvertirà en zona de vianants el carrer Primer d’Octubre, i no es permetrà aparcar al carrer Major, que ara és ja d’un sol sentit.

D’altra banda, també s’ha aprovat l’ordenança que regula el funcionament dels guals. S’inclou els preus de les taxes. El primer cop, que inclou l’adquisició de placa distintiva, costa 90 euros anuals. Els anys següents la taxa és de 50 euros.