El projecte ‘Arrelament al territori’ pretén detectar problemàtiques i necessitats a les zones afectades pel despoblament i implementar iniciatives i bones pràctiques que ajudin a potenciar el territori. Una iniciativa desenvolupada per L’Associació Catalana de Municipis (ACM) per acabar amb aquesta problemàtica que s’ha fet encara més visible els últims anys a comarques com la Conca de Barberà.

El projecte ‘Arrelament al territori’ compta amb tres fases. En la primera es va fer una diagnosi sobre el terreny, d’acord amb un estudi conjunt amb la Fundació Pi Sunyer, per conèixer les principals problemàtiques relacionades amb el despoblament i la realitat socioeconòmica dels municipis catalans i que va servir per escollir les comarques on es desenvoluparan els projectes pilot.

En la segona fase es va fer una anàlisi detallada de les comarques on es poden implementar les proves pilot per conèixer millor les problemàtiques i realitats relacionades amb el despoblament amb entrevistes als representants dels consells comarcals, entitats i agents socioeconòmics.

Una tercera fase amb tres municipis com a prova pilot

Ara el projecte es troba en la tercera fase, en la qual s’ha obert la convocatòria pública per escollir tres propostes pilot que s’implementaran aquest 2021. S’ha fet partícips els municipis i consells comarcals per tal que proposin iniciatives i projectes que han d’anar destinats a serveis d’atenció a les persones i orientats a millorar la qualitat de vida contribuint a evitar el despoblament.

La Fundació Transparència i Bon Govern Local (FTBG) finançarà el 50% dels tres projectes escollits, als quals es preveu destinar 70.000 euros. Està previst que a mitjans d’abril es facin públics els tres projectes seleccionats.