La implantació del porta a porta i els contenidors intel·ligents a la Conca de Barberà segueix donant els seus fruits, millorant mes a mes la gestió de residus. Les dades recollides en l’informe de gestió de 2020 confirmen que la recuperació de residus generats i separats selectivament va augmentar fins al 60,8%, un 8,29% més que l’any anterior, que va ser del 52,51%.

Aquestes dades van millorar, evidentment, pels canvis realitzats en el sistema de recollida de residus durant l’últim trimestre de 2020. Per una banda, es van instal·lar contenidors intel·ligents, ja que s’obren amb una banda magnètica, un sistema implementat en els pobles més petits de la comarca. En el cas dels municipis amb més població, es va posar en marxa el servei de recollida porta a porta. Durant aquest període, la recollida selectiva es va enfilar fins al 80%.

Per fraccions, cal destacar la reducció de més del 15%, en la de resta, que ha millorat gràcies a la implantació dels nous sistemes de recollida. En aquest sentit, aquesta fracció hauria de reduir-se cada vegada més fins a ser la part més petita i insignificant generada a casa, de manera que, si totes les recollides segregades es fessin correctament, es calcula que aquesta fracció només constituiria al voltant d’un 17% dels residus municipals. Actualment, el rebuig encara representa el 39,20% del total. 

La recollida de residus a la Conca, per sobre de la mitjana catalana

Per municipis, els millors resultats els encapçala Rocafort de Queralt amb un 80,04% durant el 2020. Tot i això, tots els municipis que han implantat els contenidors tancats se situen sobre el 50% de recollida selectiva; mentre que els municipis amb sistema porta a porta tanquen l’any per sobre el 55% de recollida selectiva. Quan la resta de Catalunya se situa en una mitjana del 42%.

També cal destacar l’augment, l’últim trimestre de l’any, de la recollida de fracció vegetal i voluminosos sota demanda, la qual ha generat més de 300 serveis a la comarca, i que comporta no trobar tants residus al voltant de les àrees de contenidors i abandonats a la via pública.