L’equip de psicopedagogs de la xarxa d’escoles de la Fundació Vedruna Catalunya Educació, entre les quals s’inclou l’escola de l’Espluga de Francolí, han fet públiques, juntament amb professionals de la Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar, noves eines de cribratge que poden ser de gran utilitat per tal de detectar en edats primerenques possibles trastorns relacionats amb el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura i de la numeració i el càlcul a les escoles. 

El projecte conjunt entre ambdues institucions, fruit d’un conveni de col·laboració que es va iniciar el 2012, ha permès dur a terme un treball d’investigació científica que ha portat a desenvolupar eines per a la detecció precoç d’aquests tipus de casos.

Eines que s’implementaran a l’escola Vedruna de l’Espluga de Francolí

A partir d’ara, l’escola Vedruna de l’Espluga de Francolí implementarà al seu aprenentatge dues eines  de cribratge que es poden emprar a P5 de l’Educació Infantil, i que consten de tres materials diferenciats i organitzats en blocs. Acompanyen el material la guia i el manual per al docent, i també material de suport. 

L’objectiu és tenir un primer filtratge en el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura i de la numeració i càlcul, així com de possibles dificultats atencionals a finals de P5. Aquestes dades poden ajudar a reduir els efectes d’una deficiència o possible trastorn a partir d’una intervenció primerenca, poden facilitar la implementació de mesures d’atenció a la diversitat i optimitzar el desenvolupament integral de l’alumne.