La Generalitat de Catalunya dona llum verda al projecte de 154 hectàrees de plaques solars que uns promotors volen fer a Santa Coloma de Queralt. La Ponència d’Energies Renovables del Departament de Territori ha emès un informe favorable condicionat, ja que hi ha uns terrenys que són zona d’interès ecològic paisatgístic i s’han d’excloure del projecte. Un parc solar que té un posicionament desfavorable per part del consistori colomí.

Brigo Solar planteja una planta de 154,53 hectàrees a Aguiló, pedania de Santa Coloma de Queralt, i també a prop de Bellprat, municipi de l’Anoia amb una potència màxima de 50 Megawatts. El plantejament es fa en camps de conreus de secà propers a la carretera C-241e i la instal·lació fotovoltaica està composta per 111.105 panells solars de 450 watts, amb 1.372 seguidors solars, 17 inversors fotovoltaics ubicats dins del centre de transformació, 9 centres d’inversors i transformació de MT per intempèrie i el centre de transformació de 30 kv per elevar tensió a 220 kV.

A més, la planta tindrà una sala de control i oficines, un magatzem, caseta de control d’accessos, zona d’aparcament, sistema de vigilància per càmeres i tancament perimetral de malla de 2,5 metres d’alçada. L’accés es farà per camins agrícoles existents que ja tenen les dimensions específiques. També es preveu la línia d’evacuació de 12 quilòmetres fins a Sant Martí de Tous. Tot plegat el projecte té un pressupost de 25.186.845 d’euros.

Plantejament dels panells solars (Font: Projecte de Brigo Solar)

Un informe favorable condicionat

La Ponència ha emès informe favorable condicionat, ja que la viabilitat del projecte resta condicionada a què s’excloguin els terrenys que es concentren en una zona d’interès ecològic paisatgístic. També resta condicionada a allò que es pugui determinar un cop sigui avaluada la línia d’alta tensió. A l’informe també especifica que caldrà tenir present la suspensió de llicències de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt que va fer el passat 24 de setembre de 2020 quan va acordar en el ple municipal la suspensió de tramitacions de plans, projectes i atorgaments de llicències relatius a usos i instal·lacions de producció d’energies renovables, tant eòlica com fotovoltaica.

A partir d’aquí, insta que l’informe d’impacte ambiental inclogui altres possibles alternatives per evacuar l’energia, a part de la SET SAIO, i adapti la dimensió de l’actuació al model parcel·lari i estructura del paisatge predominant de l’entorn, entenent aquests elements com un valor a preservar. També demana alternatives sobre el tancament perimetral de la planta i que, en cas de ser imprescindible, no suposi cap perill per a la fauna terrestre i aus de la zona, com ara l’àliga cuabarrada.

Tipus de panells solars que aniran ubicats (Font: Brigo Solar)

Un parc solar que comparteix infraestructures amb altres plantes

La instal·lació fotovoltaica de Santa Coloma de Queralt està condicionada a altres plantes solars fotovoltaiques presentades a la Ponència d’Energia Renovables. En concret són “Escribano Solar” de 100 hectàrees a Òdena, “Matacan Solar” de 103 hectàrees a Sant Martí de Tous, Jorba i Argençola i “Aspillera Solar” amb 83 hectàrees a Bellprat. Les quatre instal·lacions han rebut emplaçament viable condicionat i totes elles comparteixen línies d’evacuació. Tot i això, estaríem parlant que les 4 plantes tindrien més de 440 hectàrees de panells solars concentrats a l’Anoia i a la Conca de Barberà.

Parc solar més la línia d’evacuació (Font: Projecte Brigo Solar)

Santa Coloma es pronuncia desfavorablement

Aquestes consideracions ambientals preocupen a l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, de fet, juntament amb el Consell Comarcal de la Conca, s’han presentat al·legacions al respecte. Segons la Ponència, ni l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, ni el Consell Comarcal de l’Anoia s’han pronunciat al respecte. Tampoc ho han fet les entitats com el GEPEC, els Ecologistes de la Catalunya Central ni els de Tarragona, entre d’altres.

ÀUDIO: L’alcalde de Santa Coloma de Queralt, Ramon Mullerat, es mostra en contra de l’aprovació definitiva del projecte