La societat Natury Renovables SLU pretén construir dues instal·lacions fotovoltaiques denominades Plans de Jori i Costa del Foraster en els termes municipals de Montblanc i l’Espluga de Francolí amb una potència total de 43,15 megawatts i 88.572 panells solars instal·lats.

Aquests són els dos primers projectes de parcs solars que la Generalitat ha rebut després que es publiqués el decret per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables que afecten la capital de la comarca i a l’Espluga.

Instal·lació fotovoltaica Plans de Jori

La instal·lació fotovoltaica Plans de Jori tindria una potència de 28 megawatts i 57 hectàrees. Concretament, la planta tindria situades 30 hectàrees de plaques a Montblanc entre el mas d’en Forester i el mas de Belart i 27 hectàrees a l’Espluga entre l’N-240 i l’AVE. Segons l’avantprojecte al qual ha tingut accés l’EFMR, la instal·lació fotovoltaica comptarà amb un total de 46.662 mòduls fotovoltaics i el termini d’execució del projecte seria només de 8 mesos. Segons Naturgy, el total del pressupost d’execució ascendeix a la quantitat de 18.148.534,37 €.

Instal·lació fotovoltaica Costa del Foraster

El parc solar fotovoltaic Costa del Foraster tindria una potència de 25,15 megawatts amb una representació de terreny de 70 hectàrees. El parc està plantejat als terrenys que hi ha entre l’autopista AP-2 i les vies de l’AVE. En aquest parc solar hi ha projectats 41.910 mòduls fotovoltaics i un pressupost de 16.427.419,37 €.

Les línies elèctriques d’evacuació afecten els termes municipals de Montblanc i l’Espluga de Francolí. En tots dos casos per minimitzar la potencial afectació sobre l’àguila cuabarrada, es preveu que la línia d’evacuació fins a la subestació de l’Espluga sigui subterrània.

Línia d’evacuació del parc solar Costa del Foraster (Font: Avantprojecte de Naturgy)

Aquests dos conjunts solars afectarien majoritàriament a terrenys amb conreus herbacis extensius de secà. Tot i això, els dos projectes se situen dins una àrea d’interès faunístic, per la presència de l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata). Des de Naturgy asseguren que la planta se situa en una zona lateral d’aquesta àrea, pel que es considera que l’afectació potencial és mínima. Les dues plantes no afecten cap espai protegit i d’interès natural, segons els avantprojectes de Naturgy Renovables.

Àrees d’interès faunístic a la Conca (Font: Avantprojecte de Naturgy)

Segons pot avançar l’EFMR, l’Ajuntament de l’Espluga presentarà les al·legacions pertinents perquè aquests projectes no continuïn endavant. Aquests dos avantprojectes es van presentar la setmana passada a la Ponència d’Energies Renovables. A més a més, són els primers projectes de parcs solars que es presenten als municipis de l’Espluga de Francolí i Montblanc. El febrer de l’any passat l’EFMR ja va avançar que hi havia empreses productores d’energia solar buscaven espai a la Conca de Barberà per establir nous parcs, a més a més, que ja hi havia hagut els primers contactes de lloguer de terrenys.