El Consell Comarcal de la Conca de Barberà va assolir, l’any 2020, un 75% dels seus objectius. Així es desprèn de la memòria anual de l’ens comarcal, que s’ha realitzat un cop tancat el passat any i que es va presentar aquest passat dilluns al ple del Consell Comarcal. Dels 106 objectius marcats per les diverses àrees de treball del Consell, un 61% es van assolir totalment (65 objectius) i un 16% de manera parcial (17 objectius).

Un dels aspectes destacats és l’elevat grau de digitalització del treball administratiu de l’ens. Segons s’assenyala en la memòria, la gran majoria dels documents que han entrat o sortit del Consell Comarcal, i la gestió que se’n fa de forma interna, es tracten de manera digital. Així, per exemple, el 98,7% dels documents tramesos i el 67% dels documents entrats al Consell Comarcal han estat en format digital.

Tots aquests elements han fet que l’impacte de la pandèmia provocada per la COVID-19 sobre els serveis que presta l’ens hagi estat menor, i que la implantació del teletreball entre el personal del Consell Comarcal des del mes de març de l’any passat hagi estat més senzilla.

Els efectes de la pandèmia poden estar també relacionats amb l’important increment d’usuaris que han tingut les xarxes socials del Consell Comarcal. El nombre de seguidors de l’ens ha augmentat durant el 2020 en un 30% a Instagram, un 10% a Twitter i un 2% a Facebook. Per la seva part, el canal de Youtube institucional ja compta amb més de 100 seguidors i les publicacions que hi ha penjades s’han visualitzat més de 6.500 cops.