L’Ajuntament de Pira va celebrar la setmana passada el primer Ple Municipal del 2021 en el qual es va aprovar el pressupost municipal de l’any 2021, amb un import total de 726.455,57 euros. Un pressupost que augmenta un 21% respecte a l’any 2020, gràcies en gran part al Programa d’Actuació Municipal (PAM), el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) i el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

Entre les accions més destacades d’aquest 2021 es troba: La congelació de les taxes de responsabilitat municipal com l’IBI o les escombraries, un nou accés a l’escola municipal pel carrer del Tossal, nou enllumenat al pavelló amb bombetes LED, l’adequació amb una barana i enllumenat del carrer Anton Serra, l’adequació d’un parc d’esport i salut per a joves i la incorporació d’un operari la brigada municipal, mitjançant una borsa de treball.

Pel que fa a l’any anterior cal destacar entre les accions realitzades l’arranjament i pavimentació del Carrer Anton Serra, la pavimentació del carrer de les Eres, l’enllumenat amb LED de part del municipi i els canvis realitzats al pavelló Municipal per arreglar les goteres.

En aquest ple també es va efectuar el sorteig de designació de les persones que formaran part de la Mesa Electoral en les properes eleccions al Parlament de Catalunya.