L’Oficina de Turisme de Montblanc va dedicar, després de l’esclat de la crisi sanitària, els seus esforços a la comunicació a través de les xarxes socials amb campanyes que tenien com a objectiu fidelitzar els seguidors i incrementar-ne la visibilitat. Una acció que s’ha traduït en un augment d’uns 4.000 seguidors, passant al 2019 de 28.888 a 32.114 al 2020.

L’any es tanca amb Facebook com a xarxa protagonista amb 16.277 seguidors a la pàgina principal i 1.491 a la de Terrània. A Instagram n’hi ha 10.703 i a Twitter 3.643. Aquestes són les tres xarxes on l’entitat hi posa més esforços, amb publicacions diàries i una forta interacció amb l’usuari.

En el cas de Facebook, la xarxa més seguida, destaca que el públic seguidor del compte de Montblanc Medieval és proper, català en més d’un 90%, principalment de les demarcacions de Barcelona i Tarragona. És majoritàriament públic femení, el 70%. L’edat està prou repartida, però sobresurt el segment de 35 a 44 anys amb un 35% del total, per davant de 45 a 54 anys, amb el 27% i de 25 a 34, amb el 15%.

A la xarxa de les imatges per excel·lència l’evolució del compte de Montblanc Medieval segueix la tendència d’anys anteriors i ha estat molt positiva. Aquest compte, estrenat el maig de 2016 ha passat de 8.582 a 10.703 seguidors al llarg de l’any 2019. Això fa que entri en el rànquing de les marques turístiques amb més creixement aquest 2020.