L’evolució econòmica de la Conca de Barberà és positiva segons l’últim anuari econòmic comarcal que ha presentat el BBVA amb les dades del 2019. La Conca de Barberà va tenir una recuperació econòmica positiva durant l’últim any. Durant el 2019 el creixement econòmic de la Conca va ser de l’1,6% propiciat sobretot pel creixement del sector de la construcció amb un 5,3% major que l’any anterior.

També creix el sector serveis un 2,2% a la comarca, malgrat que la branca principal de la Conca de Barberà la indústria només augmentés un 1,1% una dada molt inferior als anys anteriors. I qui està en pitjor situació és el sector agrari que el balanç és negatiu, ja que ha retrocedit un 3,8%.

Tot i això, els experts avisen que la recuperació econòmica de la crisi encara no s’ha superat totalment a la Conca de Barberà, amb diferències notables respecte dels creixements mitjans de Catalunya, on sí que es pot donar la crisi per acabada. Una preocupació que també està marcada per quin serà el retrocés de la crisi econòmica del coronavirus. De fet amb els resultats d’aquest 2019, el balanç de la crisi encara no es pot considerar superat: el 2019, i en relació amb el 2007, el VAB de la comarca continuava un -6,3% per sota i l’afiliació un -4,6%.

Torna la construcció d’habitatges a la comarca

Un dels problemes manifestos a la Conca de Barberà és el despoblament i la manca d’habitatge, especialment de nova construcció. Tot i això, segons l’informe econòmic del BBVA, el creixement de la construcció ha estat el més alt amb un 5,3%. Durant el 2019 es van iniciar 28 habitatges nous a la Conca una dada per sobre la del 2017 que només en van ser 4. L’increment de la construcció ve donat de les branques de l’edificació i promoció immobiliària (vora el 34% del VAB sectorial), que van créixer d’un 3,5%, i de la d’instal·lació i acabats (29,1% del VAB), amb un augment del 8,9%. Tot i la millora del 2019 en construcció, la crisi financera encara es deixa notar: en relació amb el 2007, l’afiliació està un -55,1% per sota mentre el VAB continua un –46,8% inferior.

Construcció del pavelló de l’Espluga

La indústria continua creixent però molt lentament

La indústria representa prop del 60% de l’activitat econòmica a la Conca, i això va provocar importants dificultats durant la crisi (es va perdre un 18,5% d’ocupació). Tot i que en la recuperació entre el 2013 i el 17 la Conca de Barberà ha crescut, enguany el creixement no ha estat tant notable perquè només ha crescut un 1,1%. Les xifres mostren que l’avenç baix del material de transport (el més rellevant, amb vora el 31% del VAB industrial), que va créixer només d’un 1,3%; per la seva banda, les indústries alimentàries, que aporten vora el 27% del total sectorial, encara varen créixer menys (0,8%), mentre la metal·lúrgia i productes metàl·lics avançaren modestament.

Nova nau de 1.800 m² situada a la fàbrica de Pira (Imatge: Arnau Martínez)

L’agricultura, en retrocés any rere any

Una de preocupacions per l’economia de la Conca de Barberà és el retrocés del sector primari que any rere any va retrocedint. El 2019 va caure la productivitat un 3,8%, l’evolució negativa del primer sector reflecteix el descens de l’agricultura amb un retrocés del 7,1%, empentada a la baixa pel raïm, malgrat els millors registres ramaders (1,5%) on l’ascens de l’aviram fou l’element més destacable. Tot i això, la producció de raïm per a vi va augmentar d’un 9,9% (de 25.110 a 27.599 tones), mentre que les places d’aviram a la comarca creixien d’un 1,0%.

Collita de cereals de 2019 (Imatge: Pep Morató)