El Ple del Consell Comarcal que es va realitzar el passat dilluns va aprovar el conveni que permetrà que l’any vinent l’Ajuntament de Sarral pugui accedir als serveis tècnics urbanístics que està proporcionant el Consell Comarcal als ajuntaments de la comarca.

Fins al moment Sarral no es trobava entre els dinou ajuntaments de la Conca de Barberà que tenen un conveni amb el Consell Comarcal per a la prestació mancomunada dels serveis tècnics urbanístics, el qual consisteix en l’assignació d’un arquitecte tècnic perquè actuï al municipi amb conveni com a tècnic municipal amb les funcions que es detallen en l’acord: redacció d’informes, visites d’obra, valoracions, assessorament, etc.

A canvi d’aquest servei l’ajuntament en qüestió aporta anualment una quantitat econòmica fixa, però en cas que el tècnic hagi de redactar documentació com ara projectes, memòries valorades o similars, s’han de fer peticions, subjectes a preu públic, a banda del conveni.

A partir del gener, el tècnic del Consell Comarcal es desplaçarà a l’Ajuntament de Sarral cada dilluns al matí, entre les 9 i les 14 hores, amb un còmput total de 220 hores anuals. Per contra, l’Ajuntament es compromet a abonar per a l’any 2021 un total de 9.156,40 €.