La carta del paisatge de la Conca de Barberà ja és una realitat. Un consell d’alcaldes extraordinari, celebrat aquest dimecres 25 de novembre, ha aprovat el document que ha de servir per protegir, ordenar, gestionar i millorar el paisatge de la comarca.

Tots els Ajuntaments de la Conca de Barberà s’han adherit a la carta del paisatge i s’ha aprovat per unanimitat al consell d’alcaldes. Les cartes del paisatge són uns instruments de concertació creats per la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, aprovada el 2005. Els paisatges de la Conca de Barberà són una expressió de la seva identitat, i és en aquest àmbit comarcal on la seva gestió pot ser més eficaç, recolzada en polítiques actives en pro d’un desenvolupament sostenible del territori.

La Carta del paisatge de la Conca de Barberà pretén servir com a referent per a aquestes polítiques d’ordenació del territori i sectorials, per a la cooperació municipal i entre les diferents administracions que incideixen en el territori, i en definitiva, com a referent d’accions per a la dinamització i valorització dels actius del territori i per un millor desenvolupament local. La Carta posa en valor també les 17 unitats del paisatge que hi ha la Conca de Barberà.

ÀUDIO: La consellera comarcal de paisatge, Carme Ferrer, parla del funcionament de la Carta de Paisatge

L’elaboració de la Carta del paisatge de la Conca de Barberà ha estat un procés que ha requerit tant el treball d’un equip d’experts, com el desenvolupament d’estratègies participatives, de mediació i de concertació.

Han estat més de tres anys de treball cooperatiu que han finalitzat amb la redacció del document, que inclou 7 objectius principals: recuperar i posar en valor el patrimoni històric de la Conca, mantenir la integritat visual i paisatgística i l’habitabilitat dels nuclis urbans, protegir, gestionar i conservar els hàbits naturals d’interès, fomentar el mosaic agrícola tradicional i les noves formes de conreu respectuoses amb el medi ambient i el paisatge; restaurar els paisatges degradats i banals; augmentar la conscienciació i el coneixement sobre el paisatge de la comarca i desenvolupar una política comarcal de promoció i protecció del paisatge de la comarca.

A banda dels ajuntaments de la Conca, altres agents del territori s’han adherit a la Carta del Paisatge, com ara negocis de restauració, cellers, centres culturals, associacions o museus, entre d’altres. Ara, un cop aprovat el document, es començarà a treballar per posar en pràctica els objectius marcats a la Carta del Paisatge.