En la part d’alguna cosa més d’aquest divendres 13, intentem aclarir la diferència entre els terrorífics dimarts i divendres que comparteixen el n. 13. Per fer distreta l’explicació hem cregut convenient acompanyar-la de músiques que tinguessin a veure alguna cosa amb el tema.
Fem aquest aclariment, perquè avui potser, trobareu el repertori un xic diferent dels altres dies.
De totes maneres com sempre, esperem que us agradi.