La Comissió territorial d’urbanisme de Tarragona ha aprovat aquest divendres definitivament la modificació del planejament del LOGIS Intermodal Montblanc, impulsat per l’empresa pública CIMALSA, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquests canvis faciliten una reordenació de l’àmbit, reduint l’espai que es preveia destinar a vials i variant la distribució de les parcel·les, fent-les més grans de les previstes inicialment per satisfer la creixent demanda del mercat d’aquesta tipologia.

El sector, conegut com la Romiguera, se situa al nord-oest del municipi de Montblanc i té una superfície propera als 812.000 m2. Limita al nord amb la línia fèrria d’alta velocitat; a l’est, amb els vials d’entrada i sortida de l’AP-2; al sud, amb la línia de tren convencional, i a l’oest, amb terrenys agrícoles.

Imatge del planol vigent i el proposat per modificar els terrenys

Els canvis introduïts en el planejament d’aquest sector són el desplaçament del vial paral·lel a la línia d’alta velocitat per permetre també el desplaçament de les línies elèctriques d’alta tensió, la supressió d’un vial secundari a l’est del sector i simplificació del vial principal a la part oest, possibilitant illes edificables de major dimensió i la reducció de la superfície destinada a sistema ferroviari, mantenint l’espai suficient per a una futura terminal ferroviària.

També contempla un increment de la superfície d’equipaments públics adjacent al sistema ferroviari i de la superfície d’espais verds, per millorar la integració del sector amb l’entorn i la reducció tant del sòl privat com del sostre total del sector

Es tracta, doncs, d’una reordenació interna del LOGIS per adequar-se a les demandes empresarials de grans parcel·les, sense alterar els paràmetres urbanístics del conjunt o reduint-los.