La Comissió territorial d’urbanisme de Tarragona ha aprovat avui la construcció d’una planta de tractament de la fracció de resta al Centre de Tractament de Residus de la Conca de Barberà, situat a l’Espluga de Francolí, així com l’ampliació de les seves instal·lacions de compostatge de la fracció orgànica de residus municipals (FORM). El conjunt del projecte compta amb un pressupost total de 3,6 milions d’euros finançats íntegrament per l’Agència de Residus de Catalunya, mentre que les obres en concret costaran 1,9 milions, al qual se li haurà de sumar la maquinària necessària.

El projecte es va anunciar per primera vegada l’any 2018 i és la inversió més important que es fa al centre de tractament de residus des de la seva construcció. Té l’objectiu de convertir-se en una eina per millorar la gestió dels residus municipals.

Una vegada entrin en funcionament les noves instal·lacions previstes en aquest projecte, el Centre tindrà capacitat per tractar 6.000 tones anuals de la fracció resta abans de la seva disposició final al dipòsit controlat, i es produiran 4.900 tones anuals de compostatge de la FORM.

El pressupost d’aquestes obres és d’1,9 milions d’euros i constarà d’un espai on s’habilitaran les naus cobertes, plataformes i un mur de contenció. El projecte inclou la formació dels vials interns d’accés necessaris i la modificació d’instal·lacions auxiliars i estarà situat a la banda sud-oest de la nau existent i del dipòsit controlat.