El projecte de recerca ‘Xarxa de Vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals‘, iniciat el passat juliol pels Departaments de Territori -a través de l’ACA- i de Salut, juntament amb ICRA, UB i Eurecat, confirma la presència de restes genètiques del virus en les aigües residuals analitzades a la depuradora de Montblanc.

Una aplicació mostra els resultats setmanals de la presència de restes gèniques del virus a les depuradores i permet a Salut disposar d’un indicador més sobre l’evolució de la circulació del virus i l’impacte de les mesures. L’evolució temporal mostra un augment del número d’EDARs en què els gens virals no només són detectables, sinó que incrementen fins a concentracions elevades a la depuradora de Montblanc.

Actualment l’aplicació marca Montblanc amb un color taronja després que el 19 d’octubre estigues vermell. Això indica un augment en la circulació del virus entre la població assistida per aquestes EDARs i que, malauradament, coincideix amb l’evolució de la pandèmia a la Conca de Barberà. Tot i això, el mapa mostra que les aigües de la EDAR de Montblanc mostren una circulació del virus mitjana. Respecte la mostra anterior s’observa una tendència estable.