Aquests dies s’estan acabant les obres realitzades per Aigües de Montblanc per donar servei de clavegueram als habitatges ubicats a la carretera de Lleida.

Aquesta és una llarga reivindicació dels veïns d’aquest sector nord de la Vila de Montblanc que es trobaven desproveïts d’aquest servei. Aquest nou clavegueram tindrà una llargada de 180 metres i permetrà la connexió d’aquests habitatges de la carretera de Lleida a la xarxa general de clavegueram del municipi.

Atès que les obres es desenvolupaven en un dels carrils de la carretera i, quedava afectat el sentit contrari d’aquesta per l’òptima evolució de l’obra, el trànsit d’aquesta entrada a Montblanc s’ha vist afectat durant les darreres dues setmanes. Si la previsió d’obres és correcta, aquesta setmana acabaran les obres de col·locació de canonades i posteriorment es procedirà a l’asfaltat, per la qual cosa s’espera que divendres la carretera quedi oberta al trànsit.