Parc eòlic al nord de la Conca de Barberà. Autoria: Impuls Comunicació.

La ponència d’energies renovables de la Generalitat ha donat el vistiplau a una planta fotovoltaica de 5 hectàrees al terme municipal de Sarral. El projecte anomenat ‘Planta Fotovoltaica Els Plans’ el promou l’empresa Els Plans planta fotovoltaica, SL i preveu una potència de 2 megawatts (MW).

La ponència d’energies renovables ha emès un informe favorable sobre la viabilitat de l’emplaçament del projecte de planta fotovoltaica Els Plans, atès que no existeixen elements determinants que, ja d’inici, es puguin considerar insalvables o desaconsellin la ubicació.

Tanmateix, com a condicionant s’hauran de mantenir de manera estricta les traces romanes dels camps on s’ubica el projecte, així com s’haurà de donar resposta als diferents condicionants plantejats als informes rebuts de les Administracions públiques.

Aquesta planta fotovoltaica és la primera que s’ha presentat de la Conca de Barberà a la ponència d’energies renovables de la Generalitat.